2012. augusztus 16., csütörtök

MIT TANÍT JÉZUS?

Ott hagytam abba a bejegyzésemet, hogy sajnálatos módon a hagyományos keresztény
tanítások szerint az asszony nem csak, hogy alárendelt szerepű a férfiaval szemben, de
gonosz és tisztátalan személy is. Ez a téveszme terjedt el sok keresztény egyházban,
eltorzítva a nők társadalmi megítélését. 
Többet is megtudhatsz erről és ennek következményeiről Alvin John Schmidt, Veiled and Silenced című  érdekfeszítő könyvéből,--ami sajnos egyelőre magyarul nem elérhető. 

Ez a negatív nézőpont az egész SzentÍrás borzalmas eltorzításaihoz vezetett, ami a nők elhallgattatását, függésben tartását és beletörődését eredményezte mind a gyülekezetben, mind az otthonokban, nem egyszer családi visszaéléseknek is helyet adva.

Jézus ezek egyikét sem tanította, de még csak nem is sugallta a mondanivalójával.


Az Ő szemében a nők nem alsóbbrendűek a férfiaknál, nem gonoszabbak és nem tisztátalanok. Az az igazság, hogy nem a nemiség tesz megigazulttá, mind a férfiak, mind a nők egyaránt megváltásra szorulnak. lényeg az, hogy Jézus nem kezelte a nőket másodrangúként vagy alárendeltként. 

Ennek megértéséhez segíthetnek a következők:

MIT TANÍTOTT JÉZUS?


 , hogy az asszonyok egyenlőek a férfiakkal
- a LÉNYEGET ("képmást") illetően (teremtés),
- a MÉLTÁNYOSSÁGOT (a nő értékét) tekintve,
- a KIVÁLTSÁGOSSÁGOT nézve (az asszony lehetőségeit és szabadságát nézve),
- a FELELŐSSÉGET illetően (amiért a nő elszámoltatható),
- a FUNKCIÓT illetően (azok a feladatok és szerepek, amiket egy nő betölthet),
- a TEKINTÉLYT illetően (az asszonyra vonatkozó jogok, képességek és befolyásosság).


MIT  NEM TANÍTOTT JÉZUS?

Azok a dolgok, amiket Jézus nem tanított az asszonyokról, szintén porrá zúzzák a hagyományos tanításokat, lerombolva a kontrollt és leuralást.

Jézus se nem tanította, se nem sugallta a nők alattvalói szerepét. Sehol nincs nyoma annak, hogy Jézus valaha is indítványozta vagy tanácsolta volna a férfiak felsőbbrendűségét se otthon, se a gyülekezetben, se társadalmi szinten, --pedig sokszor nyílt volna erre alkalma,  akár az egyedülállók, akár a házasságban élők felé. (Lk. 8:1-3; Jn. 4:4-42). Ehelyett mindig arra buzdította a nőket, hogy Isten képmását lássák önmagukban, - azt a képet, ami a vallásos kultúra által diktált szerep totál ellentéte.

Jézus mindig olyan dolgokat mondott és művelt, amikkel kizökkentette kortársai gondolkodásmódját a megszokott mederből, gyakran meghökkentve őket a nőkkel való bánásmódjával. Jézus nem egy begyöpösödött, megalkuvó tanító volt, aki  a rossz beidegződéseket szajkózza, hanem Ő radikális változás tanított.

Mivel szerette az embereket, minden alkalmat megragadott arra, hogy kiigazítsa őket a rabságot jelentő helytelen gondolkodásmódjukból.Akit bővebben is érdekel ez a téma, annak ajánlom Dr. Susan Hyatt : God's Word to Women című bolgját! 

 Folytatás hamarosan következik...

2012. augusztus 15., szerda

NŐKNEK SZÓLÓ KELLEMES MEGLEPETÉS JÉZUSTÓL

Nemrég felkérést kaptam egy kis könyv fordítására, aminek témája gyerekkorom óta engem is izgat. A könyv eredeti címe: "TEN THINGS JESUS TAUGHT ABOUT WOMEN" by Dr. Susan Hyatt. Mielőtt rátérnék a konkrét részletekre, szeretném leszögezni, hogy nem vagyok feminista, de mivel nő vagyok, természetesen engem is érdekel, hogy mit tanít Jézus a nőkről. Annyit már most elárulhatok, hogy sok meglepetésben lesz részünk a tanulmány során. Az már az első mondatokból kiderül, hogy JÉZUS A NŐK LEGJOBB BARÁTJA!


Részletek következnek Dr. SUSAN HYATT: TÍZ TÉNY AMIT JÉZUS A NŐKRŐL TANÍT  című kis könyvéből.
 
Ez a kis könyv egy olyan Bibliai Tanulmány, ami arra világít rá, hogy Jézus hogyan vélekedett és tanított a nőkről, és miközben ezt megértjük, azt is megláthatjuk, hogy mi az, amit viszont nem tanított és  nem is csinált Jézus, amikor az asszonyokkal találkozott. Ezeknek az igazságoknak a felfedezése közben új értelmet nyer a Krisztus követésünk. Ráébredünk arra, hogy Jézus a nők legjobb barátja.  

Ennek a kis könyvnek nem az a célja, hogy a Bibliában szereplő nőkkel és a gyülekezettel kapcsolatos összes felmerülő kérdésre választ adjon, hanem csak az, hogy rámutasson arra, hogy mi Jézus hozzáállása a nőkhöz.
Mindenekelőtt egy helyes kiindulóalap szükséges ahhoz, hogy pontosan értsük Isten nőkre vonatkozó tervét. Kezdve azzal, hogy Jézusnak e-téren való perspektívája valójában ugyanaz, mint, amit maga a Biblia is sugall. Ennek észbentartása különösen akkor lesz nagyon fontos, amikor a Bibliának azokhoz a bizonyos nehezen érthető részeihez érkezünk.

A keresztény hívők véleményének  igazából meg kéne egyeznie Jézus nőkről alkotott véleményével, de sajnos ez nem így van. Sajnálatos módon a hagyományos keresztény tanítás az, hogy az asszony egy alárendelt szerepű, a férfiaval nem egyenértékű, gonosz, tisztátalan személy, és emiatt alakulhatott ki torzított kép Jézus tanításait illetően is.


Bevezetőűl most ennyi, a folytatás hamarosan következik.