2012. október 14., vasárnap

MIT TANÍT JÉZUS A NŐKRŐL?

MIT TANÍT JÉZUS?

Részletek következnek Dr. Susan Hyatt "TEN THINGS JESUS TAUGHT ABOUT WOMEN" című könyvéből.

A TANÍTVÁNYSÁG A NEMISÉGTŐL FÜGGETLEN

Jézus nőknek szóló üzenete egyszerűen szenzációs!  Óriási  jelentőséggel bír az a tény is, hogy Jézus követői között nem csak férfiakat, de nőket is találunk, sőt a tizenkét tanítvány mellett Jézus legbelsőbb baráti körének is voltak női tagjai.
 


Ennek a jelentősége nagyobb, mint gondolnánk, mert amellett, hogy évszázados tradíciókat dőnt meg, kizökkent bennünket abból a megszokott vallásos teóriából, miszerint Jézus életében csak a férfiak domináltak.


Jézus erre többször is rácáfolt miközben nőknek és férfiaknak egyenlő küldetést és feladatot adott.

Jézus feltámadása után volt ez a legszembetűnőbb, amikoris az emberi kultúra korlátaitól és elvárásaitól  szabadon női apostolt választott a világrengető örömhír első továbbítására, --ahelyett, hogy a tizenkettő egyikét küldte volna. Ennek hangsúlyozása "David Scholer, kiváló bibliatanító szerint is fontos, mert a történelem folyamán a gyülekezeti vitákban gyakran a tizenkét tanítványt szokták a gyülekezeti vezetés példáiként föltüntetni, mint, akik a vezetés és tekintély egyedüli és kizárólagos megtestesítői. Pedig Jézus világosan utalt arra, hogy a tanítványság a nemiség fölött áll.Egy gondolat a "Patterns of Autority in the Early Church (1993) című könyv 47. oldaláról : Úgy  tűnik, hogy a Lukács 8: 19-21-ben, a Márk 3.31-35-ben, a Máté 12: 46-50-ben és 11:27-28-ban is az Isten Ígéjének való engedelmesség az anyaság fölött állt. Ezek után az sem meglepő, hogy Jézus tanítványai között asszonyokat is találunk. 
 
Jézus női tanítványairól olvashatunk a Lukács 8: 1-3-ban is. Itt azt is láthatjuk, hogy a vele levő asszonyok anyagilag támogatták Őt. Köztük voltak házasok is, mint pl Joanna, Chuza felesége, Heródes szolgálója. A legtöbb mai gyülekezeti vezető valószínű, rendreutasította volna őket, mondván, hogy gondoskodjanak a férjükről. De Jézus nem ezt tette. 

Már pusztán az a tény is, hogy Jézus követői között nők is voltak, önmagában is bizonyítja, hogy Jézus egyáltalán nem támogatta a nőkről kialakult tradicionális szemléletet, miszerint az asszonyok csak az otthon-tartózkodásra vannak korlátozva. Jézus tiszteletben tartotta a nők szabad akaratát, prioritását arravonatkozóan is, hogy mikor hol szeretnének tartózkodni, otthon vagy az otthonuktól távol.
Ez az egyetlen példa is jelzi, hogy a nőkkel kapcsolatos hagyományos vallási tanítások mennyire messzire kerülhetnek Jézus valódi tanításaitól.
 

Az Evangéliumokból jól láthatjuk Jézusnak ehhez a témához való személyes viszonyulását. Pl a kútnál levő asszonnyal kapcsolatban a János Ev. 4:4-26-ban, Máriával és Mártával kapcsolatban a Lukács 10: 38-42-ben, Mária Magdolnával kapcsolatban Máté 27: 55-56-ban, továbbá a többi női tanítvánnyal kapcsolatban  pl a Máté 27: 55-ben. Jézus szembetűnően mindig azonos szinten kommunikált nőkkel és férfiakkal.Nem csak, hogy megengedte a nőknek, hogy saját döntéseik legyenek, de el is várta tőlük,  --akárcsak a férfiaktól-- hogy, legyen fontossági-sorrendjük.  
 
A Szent Szellem ma is ugyanazt az igazságot tanítja, amit Jézus is tanított, és továbbra sem tanítja azt, amit Jézus nem tanított. Ezt fontos tudnunk, mert ma a Szent Szellem a mindenünk, az, aki Jézus lenne, ha most is testben itt lenne közöttünk. Egyszóval most a Szent Szellem az, aki bennünk él és folyamatosan Jézus tanait erősíti bennünk és természetesen továbbra sem tanítja azt, amit Jézus nem tanított.Ebben a témában a gyülekezet sok esetben nem követte Jézus tanításait, amivel egészségtelen feszültséget generált az istenfélő nőkben. Sokakban komoly konfliktusokat és érzelmi problémákat okozva: pl. depressziót, mérgességet, frusztráltságot, viselkedésbeli zavarokat, agressziót, passzivitást, vagy épp a kapcsolatok manipulálását.  

Ezért íródott ez a kis könyv,  Dr. Susan Hyatt "TEN THINGS JESUS TAUGHT ABOUT WOMEN" 


Folyt. Köv.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése